Det går att förändra ett beteende med psykofarmaka och neuroleptika.

Upphäva en psykos och framkalla en.

Olämpliga psykiatrer har patienten helt i sin hand. Skriver ut sjuka patienter som snabbt blivit bättre, oftast inom någon timma. Tar stöd av en lag som säger de inte får behålla en frisk patient, så de friskförklarar snabbt.

Det orsakar problem utan slut i sikte. 

Våld och dråp på öppen gata.

Mord.
Suicidala handlingar.
Allt utom kontroll.

Det måste få ett slut.

 Nickie Snäll